kor historie

Sydals Koret
27 år henover årtusindskiftet

Vi meldte os ind i Sydals koret i efteråret 1983. Vi var just flyttet ind i bofællesskabet på Færgemandsgården og skulle til at skabe os et lokalt netværk. Allerede året efter kom jeg med i bestyrelsen for koret og da tog hjem fra det første bestyrelsesmøde var jeg formand. Jeg overtog således arven efter Svend Bladt der havde været formand i 10 år.

Min første gerning var at holde formandens tale ved korets 30 års jubilæum i oktober 1984. Det kostede mig flere nætters søvn samt en hel flaske Vermouth (rosé) inden jeg fik talen skruet sammen og jeg fik ikke meget at spise af den gode jubilæumsmiddag. Nuvel, jeg tog mod til mig og holdt mit livs første tale. Det gik også godt nok. Helga, vores gamle protokolfører, oplevede det således:

Korets formand, Helge, lod også sin røst høre og han indledte med at sige, at vi nu ville få en oplevelse helt ud over det sædvanlige: Nemlig Formandens tale. Med ansigtet lagt i alvorlige folder fortalte han om koret daglige arbejde. Hvordan vi varmede op med dans, skulder-gnubberi og stemmesmøring. Gennem hele talen var der en undertone af humor, så vi måtte holde latteren tilbage for at få alle ordene med.

Det gik så godt at jeg var formand de næste 19 år. Da jeg så gik af, var der ingen der havde lyst til at tage over og Solvejg lod sig overtale til at lade sig vælge til bestyrelsen som en overgangsløsning. Da hun kom hjem fra sit førte bestyrelsesmøde var hun formand og hendes første gerning var at holde talen ved korets 50 års jubilæum.

I de første mange år var Helle vores dirigent, og blev vores rigtig gode ven. Helle lærte os ét væld af sange som vi stadig holder af at synge, - tør man bare nævne Sommerens Ø. Nu har Tine taget over og fører koret videre som dirigent.

Nu har Solvejg så være formand i 8 år, så det blev lidt mere end en overgangsfigur. Vi har haft fingrene i utrolig meget i vores tid i koret. Det er blevet til 3 jubilæer, 2 udenlandsrejser, plejet omgang med 5 venskabskor – Båring-Asperup, Kjellerup, DVL, Kekawa og Skjern Kirkekor. Vi har i de senere år arrangeret højskoleaftener sammen med Helle på Knøs Gård, det er blevet en institution og hver gang en stor success.

Nu trækker vi os tilbage og bliver almindelige korsangere og vil nyde det fra den bageste række.

Hørup den 10 februar 2011

Solvejg og Helge